Psykolog Linda Jensen

Autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening. Cand.pæd.psych samt psykomotorisk terapeut med 2-årig specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret psykoterapi samt efteruddannelse i kropsterapi og familieterapi.

Telefon: 52 40 09 91
E-mail: lj@pgroskilde.dk
Bemærk: har ikke overenskomst med Den Offentlige Sygesikring

I terapi hos mig tilbydes du et professionelt rum for psykologisk modning, selvudforskning og forandring, hvor du kan tale om og komme i kontakt med følelser, fornemmelser, tanker og forhold, som er vigtige for dig. Terapi har til formål at behandle, lindre eller helbrede samt forebygge alle former for psykologisk lidelse og smerte. Fokus er på at identificere og arbejde med de dynamikker, mønstre og mekanismer, som ligger bag symptomerne og herigennem skabe nye perspektiver og forholdemåder på måder at se sig selv, sine udfordringer, relationer og sin omverden. Livsvilkår og hændelser kan ikke altid ændres, men et forløb hos en psykolog kan være med til at ændre fokus, tilføre ressourcer og genskabe en fremkommelig vej. Mine terapeutiske arbejdsmetoder spænder fra samtale, til kropsterapi og afspænding, tilpasset netop dine behov.

Psykomotorisk terapi

Den kropsterapeutiske antagelse tager udgangspunkt i en helhedsforståelse. Tanker, følelser og handlinger er altid forbundet med kroppen og forandringer i en del af systemet vil påvirke andre dele af systemet.

Den kropslige tilgang er oplevelses- og procesorienteret og tager afsæt i det enkeltes menneskes subjektive oplevelse af sin krop og ønsket om forandring. Tankegangen bag er, at vores kropsoplevelse er et vigtigt udgangspunkt for vores væren, for vores følelsesmæssige oplevelser, tanker, handlinger, aktivitetsniveau m.v. I behandlingen arbejdes med det hele menneske og livsvilkår, oplevelser, følelser og tanker inddrages i den fysiske behandling. Behandlingen er nænsom og respekterende i forhold til den enkeltes grænser.

Den kropsterapeutiske metode er bl.a. forankret i en psykodynamisk udviklingstanke, hvor tidligere barndomsoplevelser antages at have en særlig betydning for individets senere evne til at fungere. Svigt og traumer i barndommen sætter både psykiske og kropslige spor i form af forsvar og i dannelsen af et evt. begrænset selv, der kommer til udtryk som dybt strukturerede adfærdsmønstre og muskulære mønstre.

Mål for behandlingen er en vækst af personligheden, bl.a. ved en udvidet kropsoplevelse kombineret med forståelse og indsigt. En slags hjælp til selvhjælp, hvor evnen til selvregulering styrkes og egne ressourcer aktiveres. Jo mere viden og evne til at mærke sig selv, jo større mulighed for at handle på egen situation.

Metoden er velegnet til behandling af bl.a.:

  • Stress og belastningsreaktioner
  • Traumatiske oplevelser
  • Psykosomatiske reaktioner og smerte
  • Depression og angsttilstande
  • Vredeshåndtering
  • Personlig udvikling
  • Krop og seksualitet

Psykomotorisk terapi kan indgå som enkeltstående sessioner i et behandlingsforløb eller kan udgøre det primære fundament i behandlingen af en ung eller voksen. En kombineret samtale- og kropsterapeutisk session varer 60-75 min. og inkluderer samtale og kropsbehandling.

Psykologgruppen Roskilde
Sct. Olsgade 12, 1. tv
4000 Roskilde
Mette Herslund
mette@psykologmetteherslund.dk
24 44 39 19
Linda Jensen
lj@pgroskilde.dk
52 40 09 91