Terapi

Vi yder individuel terapi til børn, unge og voksne.

Alle mennesker kan i løbet af livet få behov for at kontakte en psykolog for hjælp til bedre trivsel. Uanset om du kommer med et ønske om personlig udvikling, er midt i en krise eller gerne vil arbejde med at lette symptomer på f.eks. angst, depression, stress, problemer i parforholdet, arbejdspladsen eller andet, så tilpasser vi metoden til dig. Det er vigtigt for os at møde dig præcis der, hvor du er lige nu, og i valg af metode anvende det, som giver mening og er hjælpsomt for dig.

Hyppighed og varighed af forløbet er meget individuelt og tilpasses netop din situation. Psykologer har tavshedspligt. Det betyder, at det du fortæller under samtale er fortroligt og ikke bliver sagt videre.

Coaching og supervision

Supervision af fagpersoner, f.eks. plejefamilier og af psykologer på vej mod autorisation eller med behov for sparring på tests og undersøgelser
Psykologgruppen Roskilde
Sct. Olsgade 12, 1. tv
4000 Roskilde
Mette Herslund
mette@psykologmetteherslund.dk
24 44 39 19
Linda Jensen
lj@pgroskilde.dk
52 40 09 91